Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Bình Định

Trên địa bàn Bình Định đang có 13988 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 11 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bình Định tập trung chủ yếu ở Thành Phố Quy Nhơn 8206 công ty, Thị xã An Nhơn 1151 công ty, Huyện Hoài Nhơn 908 công ty, Huyện Tuy Phước 889 công ty, Huyện Phù Cát 717 công ty, Huyện Tây Sơn 631 công ty, ...