Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Bình Định

Trên địa bàn Bình Định đang có 15186 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 11 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bình Định tập trung chủ yếu ở Thành Phố Quy Nhơn 8960 công ty, Thị xã An Nhơn 1237 công ty, Huyện Tuy Phước 974 công ty, Huyện Hoài Nhơn 965 công ty, Huyện Phù Cát 779 công ty, Huyện Tây Sơn 667 công ty, ...