Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Phù Mỹ Bình Định

Có 596 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Phù Mỹ Bình Định. Các công ty tại Huyện Phù Mỹ Bình Định tập trung chủ yếu ở Thị trấn Phù Mỹ 95 công ty, ...

CÔNG TY TNHH GREEN PATIO

4101541563

Cụm Công nghiệp Bình Dương, thôn Dương Liễu Tây, Thị trấn Bình Dương, Huyện Phù Mỹ

CÔNG TY TNHH KHOA NĐ

4101535577

Số 50 đường Nguyễn Nhạc, Thị trấn Bình Dương, Huyện Phù Mỹ