Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Bình Định

Trên địa bàn Bình Định đang có 13619 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 11 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bình Định tập trung chủ yếu ở Thành Phố Quy Nhơn 7979 công ty, Thị xã An Nhơn 1127 công ty, Huyện Hoài Nhơn 877 công ty, Huyện Tuy Phước 871 công ty, Huyện Phù Cát 706 công ty, Huyện Tây Sơn 620 công ty, ...