Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Bình Định

Trên địa bàn Bình Định đang có 13,197 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 11 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bình Định tập trung chủ yếu ở Thành Phố Quy Nhơn 7,714 công ty, Thị xã An Nhơn 1,099 công ty, Huyện Tuy Phước 844 công ty, Huyện Hoài Nhơn 841 công ty, Huyện Phù Cát 687 công ty, Huyện Tây Sơn 601 công ty, ...