Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Bình Định

Trên địa bàn Bình Định đang có 13936 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 11 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bình Định tập trung chủ yếu ở Thành Phố Quy Nhơn 8178 công ty, Thị xã An Nhơn 1142 công ty, Huyện Hoài Nhơn 902 công ty, Huyện Tuy Phước 888 công ty, Huyện Phù Cát 715 công ty, Huyện Tây Sơn 630 công ty, ...